Adwokat do spraw karnych – dla oskarżonego i pokrzywdzonych

Adwokat do spraw karnych – dla oskarżonego i pokrzywdzonych. W obliczu organów ścigania z reguły żadna osoba nie jest gotowa do natychmiastowej i pełnej obrony. Większość ludzi w momencie popełnienia przestępstwa nie myśli o tym, do czego ich działania mogą doprowadzić. Dlatego nawet w przypadku umyślnego przestępstwa zatrzymanie staje się nieoczekiwane, wywołuje stan stresu. Późniejsze zatrzymanie przez policję wzmaga ten stres, tłumi wolę oporu. W takich momentach łatwo jest przekonać zatrzymanego do przyznania się do przestępstwa, którego nie popełnił. Dlatego ważne jest, aby jak najwcześniej zwrócić się o pomoc do adwokat do spraw karnych.

Jak znaleźć adwokata do spraw karnych?

Na pierwszy rzut oka obrońca w sprawach karnych: bierze udział w czynnościach śledczych, odwiedza oskarżonego w areszcie, bierze udział w rozprawie. Ale to tylko widoczna część pracy prawnika. Najtrudniejszym i najbardziej czasochłonnym zadaniem jest przeanalizowanie okoliczności sprawy, zbadanie stanowiska oskarżonego i obrona tego stanowiska w toku śledztwa wstępnego oraz w sądzie. Praktyka pokazuje, że ustne petycje adwokata do spraw karnych w większości przypadków są niezauważalne przez śledztwo i sądy. Dlatego ważne jest, aby obrońca w postępowaniu karnym uzasadniał na piśmie swoje stanowisko, a mianowicie: w formie wniosków w sprawie karnej, skarg na działania osób biorących udział w śledztwie i postępowaniu w sprawie karnej, oświadczeń o okolicznościach istotnych dla prowadzenia śledztwa w sprawie karnej. Na ile kompetentnie adwokat formułuje argumenty obrony lub prokuratury, (jeśli prawnik jest po stronie pokrzywdzonego), jak wytrwale będzie bronił pozycji swojego klienta (oskarżonego lub pokrzywdzonego), w dużej mierze zależy powodzenie jego pracy w sprawie karnej. Aby pomoc była jak najbardziej skuteczna, wymagane są wysokie kwalifikacje, duże doświadczenie w pracy sądowej, dobra znajomość praktyki sądowej, prawa karnego i postępowania karnego.

Zobacz także:

Obrona w sprawach karnych

 

Kodeks postępowania karnego przewiduje możliwość złagodzenia kary dla oskarżonego, który przyznał się do winy i zgodził się na współpracę z organem śledczym i sądem. Doświadczony obrońca w sprawach karnych, po zapoznaniu się z informacjami o okolicznościach popełnienia przestępstwa obciążającego jego klienta, określa możliwe sposoby obrony. Adwokat musi wyjaśnić oskarżonemu, jakie ryzyko wiąże się z wyborem jednej lub drugiej metody obrony. Jeżeli oskarżony nie zgadza się na wybór metody obrony, która w ocenie adwokata jest najbardziej optymalna, np. nie zgadza się na przyznanie się do winy w popełnieniu przestępstwa, adwokat jest obowiązany bronić stanowiska wybranego przez swojego klienta. Prawo do skorzystania z pomocy adwokata powstaje z chwilą podjęcia czynności przeciwko osobie, a nawet, jeśli czynność ta jest wykonywana przed wszczęciem sprawy karnej np.: po otrzymaniu wyjaśnień, oględzinach pojazdu itp. Im szybciej prawnik zacznie świadczyć usługi prawne, tym więcej jest możliwości ochrony praw i interesów klienta.

Adwokat w sprawach karnych. Pomoc prawna dla podejrzanych, oskarżonych, skazanych

Pomyłka sądowa, niesprawiedliwe oskarżenie, niesprawiedliwa kara, prowokacja do popełnienia przestępstwa, samooskarżenie pod wpływem przemocy fizycznej lub psychicznej, fałszowanie dowodów w sprawie karnej to tylko kilka czynników, które łamią ludzkie losy. Często kara w postaci długiego pozbawienia wolności przypada nie temu, kto rzeczywiście popełnił poważne przestępstwo, ale temu, kto nie bronił się przed stawianymi mu zarzutami. Obrona w sprawach karnych to złożony zestaw środków mających na celu zapewnienie praw oskarżonemu, zapobieżenie jego bezpodstawnemu oskarżeniu, zebranie dowodów, że oskarżony nie brał udziału w przestępstwie lub złagodzenie winy oskarżonego, a także wykorzystanie możliwości ograniczenia kary przewidzianej w prawie o postępowaniu karnym. Osoba, która próbuje samodzielnie bronić się w sprawie karnej, jest poważnie zagrożona skazaniem. Internet jest przepełniony próbkami różnych dokumentów, pełnych porad prawników i osób, które mają bardzo dalekie rozumienie orzecznictwa, ale uważają się za ekspertów prawa i rozpowszechniają mierne porady na różnych forach prawniczych. Korzystając z takich porad, można stracić czas i realną okazję do ochron. Aby właściwie zrozumieć istotę prowadzonych czynności śledczych, kompetentnie i terminowo reagować na naruszenia, bronić stanowiska, trzeba dobrze znać prawo karne i postępowanie karne. Oszczędzanie w takim wydaniu może kosztować kilka lat życia spędzonego za kratkami.

Ochrona ofiar przez adwokata do spraw karnych – sprawa cywilna w sprawie karnej

Kodeks postępowania karnego przyznaje ofierze dość dużą liczbę praw, które pozwalają jej uczestniczyć w śledztwie i procesie w sprawie karnej. W szczególności ofiara ma prawo do: przedstawienia dowodów, składania petycji, brać udział w czynnościach śledczych prowadzonych na jej wniosek. Osoba, która nie stanęła przed wymiarem sprawiedliwości, może pogubić się w takich przypadkach i nie wie, jak skorzystać z tych praw. Dlatego pomoc adwokata do spraw karnych wymagana jest nie tylko dla oskarżonego, ale także dla pokrzywdzonego.