Kiedy biuro rachunkowe może korzystać ze zwolnienia z VAT?

Kiedy biuro rachunkowe może korzystać ze zwolnienia z VAT?

Kiedy decydujemy się na założenie biura rachunkowego, jesteśmy zmuszeni do tego, aby wybrać zakres świadczonych usług. Okazuje się, że zwolnienie podmiotowe w przypadku podatku VAT zależne jest od tego czy w ramach realizacji usług księgowych zdecydujemy się również na usługi doradcze czy prawnicze – w zależności od indywidualnych preferencji. Kto może skorzystać ze zwolnienia z obowiązku rozliczania VAT? Jakie czynności wchodzą w zakres doradztwa podatkowego? Kiedy biuro rachunkowe może korzystać ze zwolnienia z VAT? Jak można zdefiniować usługi doradcze? Odpowiedzi na te pytania znaleźć można w poniższym artykule, do którego przeczytania serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych czytelników.

Kto może skorzystać ze zwolnienia z obowiązku rozliczania VAT?

Warto zdawać sobie sprawę z tego, że biuro rachunkowe może skorzystać ze zwolnienia podmiotowego w VAT. Część osób zastanawia się jednak, co dzieje się w przypadku, kiedy wykonywane są również usługi dla osób fizycznych, poprzez sporządzanie deklaracji PIT i wystawiane są wówczas faktury. Czy w takich przypadkach korzystanie ze zwolnienia z VAT jest w ogóle możliwe? Przede wszystkim powinniśmy zdawać sobie sprawę z tego, że ze zwolnienia z obowiązku rozliczania VAT może skorzystać każdy podatnik, u którego sprzedaż w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła 200 000 zł. Co ciekawe, zwrócono uwagę jednak na wyjątki dla niektórych czynności. Jeśli podatnik decyduje się na ich wykonywanie, wówczas skorzystanie ze zwolnienia nie jest możliwe, niezależnie od tego, jaki jest roczny obrót firmy. Do takowych czynności zaliczyć możemy doradztwo podatkowe. Okazuje się, że osoby, które świadczą usług doradztwa nie są w stanie spełnić warunków koniecznych, w konsekwencji zwolnienie z VAT ze względu na obroty nie jest możliwe. Nie w sposób zapomnieć o tym, że w skład tego wchodzi doradztwo podatkowe. Potoczne znaczenie tego pojęcia to porady z zakresu podatków. Specjalista oferuje korzystne rozwiązania, które dotyczą ewentualnych zobowiązań podatkowych.

Jakie czynności wchodzą w zakres doradztwa podatkowego?

Warto zdawać sobie sprawę z tego, jakie czynności mogą wchodzić w zakres doradztwa podatkowego. Otóż może to być udzielanie porad, opinii czy też wyjaśnień dla podatników, inkasentów, płatników. Dotyczą one obowiązków podatkowych i celnych, a także spraw związanych z egzekucją administracyjną. Kolejnymi czynnościami jest prowadzenie ksiąg rachunkowych czy też podatkowych, jak i również innych ewidencji, które przeznaczone są do podatkowych celów. Warto wspomnieć o sporządzaniu deklaracji podatkowych, a nawet o udzielaniu pomocy w tym zakresie. Jedną z ostatnich czynności doradztwa podatkowego jest reprezentowanie podatników przed organami administracji publicznej.

Zobacz również:

Kiedy przysługuje zwolnienie z VAT?

pełna księgowość cena Szczecin
pełna księgowość cena Szczecin

Warto chwilę zastanowić się nad tym, kiedy tak właściwie przysługuje zwolnienie z VAT. Kiedy zapoznamy się z powszechnie panującymi przepisami podatku VAT, wówczas możemy dojść do wniosku, że niekiedy przewidują one zwolnienie dla niektórych podmiotów. Kluczowa jest kwestia tego, aby wartość sprzedaży w poprzednim roku podatkowym nie przekraczała większej kwoty niż 200 000 zł. Podobnie wygląda to w przypadku nowych firm, jeśli przewidywana wartość nie przekroczy tego limitu. Zwolnienia z podatku VAT przysługują, jeśli biuro rachunkowe zajmuje się świadczeniem wyłącznie usług, które bezpośrednio związane są z prowadzeniem ksiąg rachunkowych, ksiąg podatkowych czy innych ewidencji, które przeznaczone są dla celów podatkowych. Firma rachunkowa musi sporządzać zeznania i deklaracje podatkowe, jednocześnie nie może świadczyć usług, które bezpośrednio związane są z charakterem prawniczym czy też doradczym.

Zobacz także:

Jak można zdefiniować usługi doradcze?

Kiedy biuro rachunkowe może korzystać ze zwolnienia z VAT?
Kiedy biuro rachunkowe może korzystać ze zwolnienia z VAT?

Jeśli chcemy odpowiedzieć na pytanie czy dane biuro rachunkowe może zdecydować się na zwolnienie z podatku VAT, wówczas powinniśmy dokładnie doprecyzować zakres czynności, które rozumiane są jako usługi doradcze i prawnicze. Co godne podkreślenia – ustawa o podatku VAT nie definiuje dokładnie tych usług, o czym powinniśmy pamiętać. Gdy zwrócimy uwagę na ustawę o doradztwie podatkowym, wówczas doradztwo podatkowe związane jest z różnorodnymi czynnościami. Wśród nich warto wyróżnić te najpopularniejsze i najchętniej wykonywane. Są to kolejno: prowadzenie ksiąg rachunkowych, prowadzenie ksiąg podatkowych, prowadzenie innych ewidencji do celów podatkowych, udzielanie podatnikom porad, opinii i wyjaśnień związanych z obowiązkami podatkowymi, sporządzanie deklaracji podatkowych, udzielanie pomocy podatników i płatników w zakresie reprezentowania ich przed organami administracji publicznej w zakresie sądowej kontroli decyzji. Jak widać, kwestia korzystania ze zwolnienia z podatku VAT nie jest taka jednoznaczna, jak wydaje się na pierwszy rzut oka. Należy zwrócić uwagę nie tylko na obrót, ale również na wykonywane usługi doradcze. Każdorazowo powinniśmy zastanowić się nad tym, jak szeroki zakres usług będziemy świadczyć.