System bezpieczeństwa muzeów

System bezpieczeństwa muzeów

System bezpieczeństwa muzeów: posiadając skarby ludzkiej kultury i historii, muzea są narażone na pewne zagrożenia. Zdecydowanie nie wystarczy zainstalować elektronikę i mieć nadzieję, że technologia załatwi wszystko. Muzea muszą mieć także odpowiednich ludzi i odpowiednie procedury, aby zapewnić bezpieczeństwo cennego dziedzictwa ludzkości. Muzeum to stała instytucja nienastawiona na zysk, która nabywa, konserwuje, bada, przekazuje i wystawia, dla celów studiowania, edukacji i przyjemności, materialne świadectwa ludzi i ich środowiska. Szczególna rola muzeów w edukacji społeczeństwa wymaga, by były one łatwo dostępne dla każdego. W przypadku cennych dzieł sztuki i artefaktów, muzea są jednak narażone na ryzyko kradzieży, wandalizmu, przypadkowego uszkodzenia lub pożaru.

System bezpieczeństwa muzeów to bezpieczeństwo eksponatów

Jednym z głównych wyzwań jest znalezienie równowagi między dostępnością dla zwiedzających a bezpieczeństwem. Muzea mają bardzo trudne zadanie, ponieważ muszą umieścić swoje zbiory w miejscu publicznym, otworzyć drzwi i zaprosić wszystkich do przyjścia, aby je obejrzeć. To daje przestępcom szansę w ciągu dnia, aby zrobić własne badania muzeum, dokonać własnej oceny, w jaki sposób najcenniejsze obiekty są wystawione i jak można się do nich zbliżyć. Pierwszym krokiem, jaki powinny podjąć muzea, jest zapewnienie systemu bezpieczeństwa budynku, do którego bardzo trudno jest wejść kiedy obiekt jest zamknięty.

Alarmy muszą być uruchamiane na jak najwcześniejszym etapie. Na zewnątrz budynku należy się upewnić, że gdy tylko ktoś wejdzie do środka, włączy się alarm. Jeśli mamy tylko wewnętrzny system antywłamaniowy, włamywacze nie zostaną wykryci, dopóki nie znajdą się w środku. Ponadto, włamywacze nie pozostają długo. Oznacza to, że takie systemy nie pozwalają ochronie reagować wystarczająco szybko. Muzea muszą także zapobiegać kradzieżom.

Najcenniejsze eksponaty powinny być umieszczone na wyższych piętrach w antywłamaniowych gablotach lub systemach podwieszanych, tak aby jeśli ktoś coś chwyci, natychmiast włączał się alarm. Wreszcie, kluczem jest posiadanie zorganizowanego, przeszkolonego systemu reagowania. Organizacje muszą być w stanie reagować na alarmy i podejmować właściwe działania. Niektóre muzea myślą, że zainstalowanie dużej ilości elektroniki oznacza, że nie potrzebują strażników, ale to nonsens. Bezpieczeństwo nigdy nie może być oparte tylko na elektronice; to nie wystarczy.

Technologia to nie wszystko

monitoring wizyjny w Szczecinie
monitoring wizyjny w Szczecinie

Posiadanie tylko technologii nie jest wystarczające. Musisz mieć również właściwych ludzi i właściwe procedury. Połączenie dobrej obsady, procedur, bezpieczeństwa fizycznego i sprawdzonej technologii daje optymalne bezpieczeństwo przy najlepszych kosztach operacyjnych. Bezpieczeństwo opiera się na zaufaniu do dobrego systemu. Dobry system może oznaczać ustanowienie sztywnych reguł dotyczących codziennego sprawdzania pracowników muzeum przy wchodzeniu i wychodzeniu z obiektu.

Dobry system może również obejmować procedury dostępu do magazynów, musisz upewnić się, że tylko ograniczona liczba pracowników ma dostęp do obszaru magazynowego, magazyn musi być zamknięty przez cały czas, a wszyscy muszą ściśle przestrzegać procedury dostępu.

Aby kontrolować dostęp i upewnić się, że tylko upoważniony personel ma wstęp do krytycznych miejsc w muzeach, takich jak magazyny, laboratoria i obszary kuratorskie, interkomy IP stanowią realne rozwiązanie. Systemy audio i interkomowe IP są często stosowane z wideo. Oznacza to, że ludzie mogą być widziani, a dźwięk słyszany; tożsamość może być weryfikowana przez strażników w pokoju kontrolnym, zanim osoby te zostaną wpuszczone do stref o ograniczonym dostępie.

Sprawdź także:

Niebezpieczeństwo kradzieży

Szczególnie narażone są dzieła wypożyczone lub wystawy objazdowe. Wypożyczone dzieła są bardziej narażone na ataki przestępców, ponieważ dzieła sztuki znajdują się w nieznanych środowiskach, w tym podczas transportu, przechowywania i ekspozycji. Dlatego właśnie muzea, zarówno strona wypożyczająca, jak i wypożyczana, powinny zwiększyć wymagania dotyczące bezpieczeństwa.

Oprócz bezprzewodowych kamer IP, które oszczędzają operatorom muzeów bólu związanego z instalacją przewodów, kable czujników spełniają specjalne wymagania. Wystawy objazdowe zazwyczaj wykorzystują stałe kable czujnikowe na ramach obrazów; można je szybko zainstalować w celu ochrony obrazów. Ponadto, proste alarmy wibracyjne (zasilane bateriami) nie wymagają dodatkowego okablowania i nie rzucają się w oczy.

Alarmy te montuje się na odwrocie obrazów, wewnątrz gablot lub na przedmiotach takich jak wazony. Ponieważ takie wystawy trwają zazwyczaj dwa lub trzy miesiące, zanim przeniosą się w inne miejsce, dobrym rozwiązaniem są alarmy wiszące, które łączą w sobie mocny system zawieszenia i alarm. Przykręć wiszący alarm do ściany, powieś obraz na zwykłym haku, pociągnij za zawieszkę, aby aktywować alarm obrazu, a system bezpieczeństwa zostanie uzbrojony. System podróżuje wraz z wystawą i jest łatwy w instalacji. Bezpieczeństwo i ochrona dzieł sztuki odgrywają priorytetową rolę.