Co to jest reklama – definicja

Co to jest reklama - definicja

Reklama jest dźwignią handlu – to hasło zna chyba każdy. Ale jak jest naprawdę? Co to jest reklama – definicja – czym jest reklama i skąd się wzięła?

Jaka jest definicja reklamy?

Definicja słowa reklama wydaje się być bardzo prosta. Jednak tak naprawdę niewiele mówi o bogactwie kultury i historii związanych z tą dziedziną. Otóż okazuje się, że według definicji reklama jest po prostu informacją zestawioną z jakimś komunikatem perswazyjnym. Aby zrozumieć istotę reklamy trzeba jednak sięgnąć nieco głębiej.

Skąd pochodzi słowo reklama?

Zacznijmy od etymologii słowa reklama. Powstało ono z połączenia dwóch słów pochodzenia łacińskiego. Pierwsze z nich to słowo re. Oznacza ono naprzeciw. Natomiast słowo drugie, czyli clamare, oznacza wołać. Widzimy tu więc jasne nawiązanie do perswazyjnego charakteru jaki powinna mieć każda reklama.

Kiedy powstały pierwsze reklamy?

Reklama istnieje tak naprawdę tak długo, jak długo istnieje handel między ludźmi, choć oczywiście nie zawsze prezentowała się tak jak dzisiaj. Można przypuszczać, że nawet na starożytnych targach handlarze nawoływali przechodniów i kupujących, zachęcając do nabycia tych a nie innych towarów – a to już pewna podstawowa forma reklamy.
Przypuszcza się, że równie stara może być reklama wizualna. Jej podstawowe formy, takie jak napisy wskazujące na miejsca wykonywania usług lub sprzedaży pewnych towarów, prawdopodobnie pojawiły się równie wcześnie co targi i obecne na nich reklamowe nawoływania. Znanymi nam wszystkim przykładami takiej reklamy mogą być choćby szyldy karczm, pojawiające się przecież już w starożytności. To samo dotyczy znaków na drogach wskazujących kierunek, w którym przejezdna karczma miała się znajdować.

Kiedy zaczęły się pojawiać reklamy jakie znamy dziś?

Zanim jednak na świecie pojawiły się reklamy w formie, do jakiej dziś jesteśmy przyzwyczajeni, musiało minąć sporo czasu. Masowość, która charakteryzuje współczesną reklamę mogła zostać osiągnięta tak naprawdę pierwszy raz dopiero po wynalezieniu druku. Wydarzyło się to około 1850 roku. Wkrótce potem zaczęto drukować pierwsze gazety. Nieprędko jednak pojawił się pomysł, by umieszczać w nich reklamy. Reklama wizualna zaczęła pojawiać się w nich dopiero około 30 lat później i były to początkowo tylko niezgrabne wprawki. Dopiero 200 lat później powstało zaś pierwsze pismo w całości poświęcone ogłoszeniom. Rok później, w 1614 wprowadzono zaś pierwsze prawne regulacje dotyczące reklamy – było to w Anglii.
Kolejny przełom w dziedzinie reklamy nastąpił w 1835 roku. To właśnie wtedy powstała pierwsza agencja reklamowa. Należała ona do Charlesa Chavasa. Wkrótce po niej zaczęły powstawać kolejne, z czasem również jednoosobowe, które można by nazwać również po prostu agentami reklamowymi.

Wraz pojawieniem się radia, pojawiły się również reklamy głosowe w nowej formie. Pierwszą taką reklamę nadano w 1920 roku w Pittsburghu. Pięć lat temu, bo 1925 roku zaś reklama, a raczej jej teoria, zaczęła zyskiwać popularność na terenach Polski dzięki wykładom Olgierda Langera. W 1932 roku pojawiła się w Polsce pierwsza reklama filmowa – był to czarno-biały film reklamujący małego fiata.

Na czym polega tworzenie dobrej reklamy?

Teoria reklamy jest rozwijana od kilkudziesięciu, jeśli nie kilkuset lat. Dzięki temu fachowcom udało się wyodrębnić kilka kroków, które doprowadzą nas do stworzenia idealnej reklamy. Przede wszystkim należy wybrać cel, jaki będzie miała nasza reklama. Czy będzie to sprzedaż danej usługi? A może zachęcenie potencjalnych kupców do zapoznania się z ofertą danej marki?
Kolejnym krokiem jest wybranie grupy docelowej. Kim jest nasz statystyczny klient? Od tego zależeć będą kolejne kroki. Zazwyczaj inny rodzaj reklamy trafia do ludzi młodych, inny do osób w podeszłym wieku.
Następnym ważnym etapem jest ustalenie budżetu. Jest to ważne ze względu na to, że od tego zależy na jaką formę reklamy ostatecznie się zdecydujemy. Dla przykładu – kasetony reklamowe wiążą się z innym kosztem niż reklama wizualna wyświetlana w telewizji czy na stronach internetowych. Kiedy już wykonamy poprzednie kroki, pozostaje nam jeszcze dobrać odpowiednio treść reklamy. Nie może jej być za dużo, ale jednocześnie musi jasno wskazywać o co nam chodzi i przekazywać konkretne informacje.

Wybór odpowiednich mediów to przedostatni krok. Kiedy już go wykonamy, pozostaje nam wdrożyć kampanię reklamową i na bieżąco kontrolować jej skuteczność.

Jakie są funkcje reklamy?

Na każdym etapie tworzenia reklamy musimy pamiętać, że ten rodzaj sztuki pełni pewne określone funkcje. Najbardziej podstawową jest funkcja informacyjna. Taka reklama ma za zadanie po prostu poinformować odbiorców o towarze lub usłudze, które oferujemy.
Nieco inne zadanie mają reklamy identyfikacyjne. Mają one przede wszystkim utrwalić w odbiorcach wizerunek naszej marki. Chodzi o to, by nie mylono nas z konkurencją. Możemy postarać się tu także o to, by kojarzono nas z konkretnymi usługami lub produktami.

Reklama promocyjna skupia się natomiast na tym, jakie korzyści nasze towary i usługi przynoszą odbiorcy. Za jej pomocą będziemy naszych klientów informować o tym co zyskają, jeśli zdecydują się zainwestować swoje pieniądze w ofertę naszej firmy.